You need flash.
 • Strona główna
 • O firmie
 • Usługi
 • Kontakt
 • Referencje
 • Galeria
 • 
  Serdecznie witamy Państwa na naszej stronie internetowej.
  
  Specjalizujemy się w usługach z zakresu zbierania danych drogowych przy użyciu nowoczesnych jak i tradycyjnych metod pomiarowych,
  przeglądach okresowych obiektów drogowych, obiektów mostowych, obiektów inżynierskich,
  numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych i obiektów inżynierskich oraz promów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005r.
  (Dz. U. nr 67 poz. 582 i poz. 583) projektach stałej oraz czasowej organizacji ruchu drogowego.
  
  Świadczymy również usługi projektowo- badawcze w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego, drogowego, mostowego
  oraz w zakresie konstrukcji budownictwa przemysłowego i miejskiego.
  
  W swojej pracy wykorzystujemy najnowsze technologie, specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie m.in. CAD.
  Wykonane projekty cechuje precyzja, rzetelność oraz obowiązujące przepisy.
  Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje wysoką jakoś usług.
  
  
  Zapraszamy do współpracy
  DROGOKOM
  
  

  
  Podstawowe akty prawne, regulujące tryb, zakres i sposób prowadzenia działań związanych z ewidencją dróg,
  przeglądami okresowymi dróg i obiektów mostowych, oraz organizacją ruchu drogowego:
  
  
  EWIDENCJA DRÓG
  - Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z późn. .zm. - art.62-64)
  - Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 19, poz.115 z 2007 r. z późn. zm. - art.20)
  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010 nr 76 poz. 489 - art. 47a)
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
   przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582 z dnia 25.04.2005 r.),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych
   o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67 poz.583 z dnia 25.04.2005 r.)
  
  
  PRZEGLĄDY DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH
  - Ustawa Prawo Budowlane (art. 62 ust. 1, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
  - Ustawa o drogach publicznych (art. 20 pkt. 10, Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.).
  
  
  ORGANIZACJA RUCHU
  - Ustawa z dna 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. 2005 nr 108, poz. 908. z późn. zm.),
  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
   "W sprawie znaków i sygnałów drogowych" (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. "W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
   oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach" (Dz. U. z 2003 nr 220, poz. 2181),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. "W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
   oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem" (Dz. U. z 2003 nr 177, poz. 1729).
  
  
  43-300 Bielsko-Biała   Ul.Matusiaka 9/75                                             Tel.507-977-907   Tel.660-940-715